kariera

Grupa CREDO w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) zaprasza doświadczonych naukowców zainteresowanych misją naukową CREDO do rozważenia nowej możliwości postdoc dedykowanej nie-polskim rezydentom – patrz szczegóły poniżej.
W przypadku pytań dotyczących grupy CREDO i działań w INP PAN prosimy o kontakt pod adresem contact@credo.science.

 

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN uprzejmie informuje o uruchomieniu programu PASIFIC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND. Celem programu jest umożliwienie 50 naukowcom odbycia dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Aplikować mogą naukowcy* na poziomie podoktorskim, dowolnej narodowości i reprezentujący dowolny obszar badań.

Program PASIFIC oferuje:

a) finansowanie realizacji indywidualnego projektu badawczego i wsparcie w tworzeniu długoterminowego planu rozwoju kariery zawodowej;
b)
udział w szkoleniach naukowych i uzupełniających w goszczących instytutach Polskiej Akademii Nauk;
c)
bogatą ofertę szkoleń, treningów i warsztatów, dotyczących m. in. możliwości finansowania badań naukowych w Polsce i Europie, pisania wniosków o granty badawcze, praw własności intelektualnej oraz zarządzania projektami;
d)
możliwość odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim.
e)
Stypendystom zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 125 EUR oraz, w stosownych przypadkach, dodatek rodzinny (300 EUR / miesiąc). Ponadto, program PASIFIC zapewni naukowcom budżet na badania w wysokości do 60 000 EUR na projekt.Nabór przeprowadzony będzie w ramach dwóch konkursów:

I KONKURS – od 15 marca 2021 do 30 czerwca 2021

II KONKURS – od 15 września 2021 do 31 grudnia 2021

Więcej informacji o projekcie PASIFIC można znaleźć na angielskiej stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

*Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.