kariera

Rozważ pracę w CREDO w Krakowie!

O stanowisko podoktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences) w Krakowie pod kierunkiem Koordynatora Projektu CREDO Piotra Homoli można ubiegać się w ramach programu PASIFIC – Postdoctoral Fellowships – szczegóły poniżej.
W przypadku pytań dotyczących grupy CREDO i działań w INP PAN prosimy o kontakt pod adresem contact@credo.science.

 

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN uprzejmie informuje o uruchomieniu programu PASIFIC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND. Celem programu jest umożliwienie 50 naukowcom odbycia dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Aplikować mogą naukowcy* na poziomie podoktorskim, dowolnej narodowości i reprezentujący dowolny obszar badań.

Program PASIFIC oferuje:

a) finansowanie realizacji indywidualnego projektu badawczego i wsparcie w tworzeniu długoterminowego planu rozwoju kariery zawodowej;
b)
udział w szkoleniach naukowych i uzupełniających w goszczących instytutach Polskiej Akademii Nauk;
c)
bogatą ofertę szkoleń, treningów i warsztatów, dotyczących m. in. możliwości finansowania badań naukowych w Polsce i Europie, pisania wniosków o granty badawcze, praw własności intelektualnej oraz zarządzania projektami;
d)
możliwość odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim.
e)
Stypendystom zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 500 EUR a jeśli zdecydujesz się na przeprowadzkę z rodziną będzie dodatkowe wsparcie finansowe – sprawdź szczegóły tutaj: pasific.pan.pl. Ponadto, program PASIFIC zapewni naukowcom budżet na badania w wysokości do 93 000 EUR na projekt. Nabór przeprowadzony będzie w ramach dwóch konkursów:

I KONKURS – od 15 marca 2021 do 30 czerwca 2021

II KONKURS – od 15 września 2021 do 31 grudnia 2021

Więcej informacji o projekcie PASIFIC można znaleźć na angielskiej stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowany? Zarejestruj się na webinarium jak aplikować: pasific.pan.pl/webinar-for-pasific-call-1-applicants (15.04.2021, 10.30-11.00 czasu warszawskiego). Nie jesteś zainteresowany? Powiedz znajomym!

*Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.