CREDO Detector Mobile App – Information and Download

Step 0. See the 60 sec animation to learn what we are aiming at


Step 1. FREE Download CREDO Detector mobile app on Google Play (required Android v. >= 5.0)

Step 2. Visit api.credo.science and see your particle tracks / enjoy rankings / claim “particle of the month”


 

 

 

 

 

 

 

Step 3. Analyze & make discoveries (under construction – you are welcome to help!)

Private Particle Detective: help machines to classify your private particle track

Dark Universe Welcome: try to identify a scientific sensation: a global pattern induced by a Cosmic-Ray Ensemble!

Step 4. Visit Forum PL/EN and share experience / discuss / learn

Tekst w języku polskim znajduje się poniżej

Dear CREDO Friends,

It is our pleasure to inform you that our mobile app CREDO Detector is already available at Google Play! You just go to Google Play and search for „CREDO Detector”, or click here:

//play.google.com/store/apps/details?id=science.credo.credomobiledetektor

Install, detect, participate in discovering the deepest secrets of the Universe, learn, get teamed, compete, win points in rankings – have fun! For details, forum and blog visit the CREDO website. And stay tuned, there will be detection challenges announced soon: team competition in hunting for particles, you cannot not miss it

Useful info:

1. Everyone who collects at least one picture classified as “particle” is welcome to join the Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) as a full  member. It also means the right to co-author scientific publications!

2. Important: before run the app in the detection mode make sure that your cameras are well covered and notifications which blink the diodes are switched off in your settings – we want only particles 🙂

3. And please remember this is beta version, so do not get discouraged if something goes wrong, then better help to improve it

4. If your device is not catching particles too often (1 per hour is good!) do not get discouraged, share details with other users at CREDO Detector forum, give technical info on your device and system, or best join the developers team and work on a solution.

5. Team up with others, collect points in rankings, hunt for the most spectacular observations: coincidences – play the big science with us!

6. Useful links:

The CREDO project is hunting for particle cascades from deep space in an effort to answer some of the fundamental questions about our Universe. You can directly contribute to this project in a variety of ways – one of which is this application.By downloading and installing the app on your smart phone your personal particle detector will feed directly into this pioneering new area of scientific research. You can also engage in the analysis of the detections that you, your fellow citizen scientists and professional observatories from around the world are making through the Dark Universe Welcome experiment.

Attention!

 1. After installation, we advise initially operating the app with its default settings.
 2. Please enter your Name, Email Address and Password in the ‘Login’ section of the main menu. This is required for scientific security of the project.
 3. All members of a team contribute to that teams detection count so invite your friends to join your team! You can create a team name by entering it on the ‘Login’ section.
 4. Finally, to most efficiently make detections you should cover your cameras well and switch off all the system notifications generating blinking of the diodes to avoid stray light from interfering with the experiment.

Please be aware that this application is still in beta test and thus may still not operate fully on some devices. Should you encounter issues please be patient as we release updates to improve your experience and enjoyment. Thank you.

Usage notes:

 • Google Maps app (location detection etc.) can be affected by on running CREDO Detector App
 • after pasting the API key the app might switch off. However, if you switch it on again the API key should appear in the right place and the user should be properly recognized by the API server
 • Teaming temporary out of service 🙁

Next steps:

 • scalable API server with documented, accessible endpoints (everybody can access the data and produce own web-app); estimated commission 15.02
 • competition open source apps: (older Android, hybrid, web-based, iOS); first to be launched end of March 2018
 • filtering out the artifacts (e.g. pictures with uncovered camera) & other improvements; first “soon”
 • local versions; end of March 2018

Wersja polska

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że aplikacja CREDO Detector jest już dostępna w Sklepie Google Play! Aby ją wyszukać wystarczy wpisać „CREDO Detector”, ewentualnie skorzystać z poniższego linku:

//play.google.com/store/apps/details?id=science.credo.credomobiledetektor

Zapraszamy do testów, liczymy na owocną współpracę i życzymy miłej zabawy przy okazji 🙂

Użyteczne informacje:

1. Każdy kto zarejestruje przynajmniej jeden obrazek sklasyfikowany jako „cząstka” ma prawo do pełnego członkostwa w międzynarodowej współpracy naukowej Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO), w tym do współautorstwa prac naukowych.

2. Ważne: przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że kamery są dobrze zakryte, np. przy pomocy czarnej taśmy, oraz że wyłączone zostały powiadomienia sygnalizowane miganiem diod.

3. Pamiętaj, że korzystasz z wersji beta – jeszcze wiele pracy przed nami, liczymy na Twoją pomoc!

4. Nie zniechęcaj się jeśli Twój smartfon rejestruje cząstki zbyt rzadko. Podziel się tą informacją z innymi użytkownikami na forum, podaj szczegóły techniczne Twojego urządzenia oraz wersję systemu, a najlepiej włącz się aktywnie do rozwoju apllikacji jako developer.

5. Zbierz drużynę, łapcie punkty w rankingu, polujcie na najbardziej spektakularne zjawiska: koincydencje – bawcie się nauką razem z nami!

6. Mogą Ci się przydać następujące linki:

Projekt CREDO ma na celu poszukiwanie kaskad cząstek kosmicznych w odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania o Wszechświat. Możecie Państwo wprost dołączyć do projektu, na przykład poprzez użycie naszej aplikacji na telefon komórkowy. Dzięki zainstalowaniu aplikacji na smartfonie, Państwa osobisty detektor cząstek będzie dostarczał informacje bezpośrednio dla pionierskiego projektu naukowego. Możecie Państwo również wziąć udział w analizie pozyskanych danych na stronach Dark Universe Welcome. Zalecamy zastosowanie ustawień domyślnych aplikacji.

Uwaga!

 1. Po zainstalowaniu aplikacji należy się zarejestrować, również ze względu bezpieczeństwa naukowego projektu. Proszę podać swoje dane (imię nazwisko lub inny identyfikator / nick, adres mailowy i hasło).

 2. Możecie Państwo utworzyć własny zespół i zaprosić znajomych, albo dołączyć do już istniejącego zespołu, poprzez wpisanie jego nazwy w polu Team w konfiguracji aplikacji.

 3. W celu jak najefektywniejszego wykrywania cząstek, należy zasłonić kamery urządzenia mobilnego, albo zostawić aplikację włączoną w nocy, a telefon podłączony do ładowarki. Należy również wyłączyć wszelkie powiadomienia powodujące miganie diod smartfonu. Aplikacja z uwagi na dużą ilość przeprowadzanych operacji obliczeniowych, może powodować szybkie rozładowanie baterii

Aplikacja jest wciąż w trakcie testów i może nie dawać oczekiwanych wyników na niektórych urządzeniach mobilnych. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Z każdą nową wersją aplikacja będzie pracować stabilnej i będzie wzbogacana o nową funkcjonalność. Dziękujemy!

Uwagi:

 • aplikacja Google Maps (lokalizacja etc.) może nie działać poprawnie razem z włączoną aplikacją CREDO Detector
 • po wpisaniu API key aplikacja może zakończyć działanie, jednak po ponownym uruchomieniu API key powinien być na swoim miejscu a użytkownik powinien być poprawnie rozpoznawany przez API server
 • funkcja Team tymczasowo nie działa 🙁

Kolejne kroki:

 • skalowalny API server z udokumentowanymi i dostępnymi end-pointami (każdy będzie miał dostęp do danych co umożliwi np. tworzenie własnych aplikacji everybody can access the data and produce own web-app); przewidywana data uruchomienia 15.02
 • “konkurencyjne” aplikacje z otwartym kodem: (starszy Android, hybrid, web-based, iOS); pierwsze uruchomienie planowane na koniec marca 2018
 • odfiltrowywanie arefaktów (e.g. obrazki uzyskane z niezakrytą kamerą) & i inne ulepszenia; pierwsze “wkrótce”
 • wersje językowe; pierwsze pod koniec marca 2018