CREDO Workshop 2019

CREDO workshop 2019

W dniach 19-21 września .b.r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie odbędzie się konferencja projektu CREDO (credo.science). Będzie ona miała charakter warsztatów i przeznaczona będzie w całości dla nauczycieli i uczniów. Celem warsztatów będzie przedstawienie specjalnie przygotowanych dla nich prezentacji/wykładów na następujący temat:
przedstawienie zjawiska promieniowania kosmicznego, jego natury, źródeł i konsekwencji dla ludzi, sposobów rejestracji przez duże obserwatoria i przez indywidualnych ludzi a także omówienie projektu CREDO.

O warsztatach

W tym roku projekt CREDO po raz pierwszy organizuje warsztaty z użyciem większych (niż smartfony) detektorów. Zostaną one dokładnie przedstawione przez specjalistów w tej dziedzinie. Celem przedstawienia detektorów jest planowe w przyszłości instalowanie ich w szkołach. Ma to być początkiem tworzenia sieci pomiarowych w szkołach najpierw w Polsce, a potem za granicą. Pomiary te będą miały znaczenie naukowe (dane z nich będą przesyłane do banku danych w Cyfronecie w Krakowie, a potem analizowane), dydaktyczne i popularyzatorskie. Nawiązanie kontaktu z CREDO planowane jest jako utworzenie stałego kontaktu między nauczycielami, uczniami i naukowcami.

Dodatkowo w trakcie warsztatów przedstawione zostaną wykłady i prezentacje na następujące tematy:
– cząstki elementarne,
– promieniowanie kosmiczne – źródła i rozchodzenie się,
– CREDO w erze smartfonów i w erze stacji detektorów,
– rejestracja promieniowania kosmicznego (m.in. ślady cząstek na matrycach),
– duże obserwatoria promieniowania kosmicznego – Pierre Auger, IceCube, Bajkał,
– radioaktywność naturalna, pomiary i wpływ na ludzi,
– detektor promieniowania kosmicznego w Dubnie w projekcie Nica,
– czarne dziury, gwiazdy neutronowe, fale grawitacyjne
Wykładowcami będą profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i doktoranci IFJ PAN (m.in. twórca projektu CREDO prof. Piotr Homola), Uniwersytetu Łódzkiego i ZIBJ w Dubnie (Rosja). Będzie można też zwiedzić laboratoria IFJ PAN, m.in. bardzo chronione CCB (Centrum Cyklotronowe Bronowice).

Miejsce spotkania

Wydarzenie odbędzie się w Krakowie, a dokładnie w Instytucie Fizyki Jądrowej Państwowej Akademik Nauk, w głównej auli w centralnym budynku. Instytut znajduję się na ul. Radzikowskiego 152 (31-342 Kraków), niedaleko ronda ofiar Katynia.Więcej o Instytucie można poczytać na oficjalnej stronie.

Uwaga!
Instytut Fizyki Jądrowej nie zwraca kosztów podróży ani pobytu przyjeżdżającym osobom i grupom. Możliwe jest jednak formalne potwierdzenie pobytu w instytucie i udziału w warsztatach oraz gali Łowców Cząstek.

Koszty uczestnictwa

Udział w konferencji jest darmowy.

Komitet organizacyjny

prof. IFJ PAN dr hab. Robert Kaminski – Przedstawiciel IFJ PAN w CREDO
dr Władysław Chmielowski – Starosta Grupy Polskiej ZIBJ (Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych) w Dubnie
prof. IFJ PAN dr hab. Piotr Homola – Twórca i Koordynator Projektu CREDO
inż. Sławomir Stuglik – Webadmin projektu CREDO