Potwierdzenie uczestnictwa

By otrzymać pisemne potwierdzenie uczestnictwa dla szkół prosimy o przesyłanie na contact[at]credo.science następujących danych

  • imię i nazwisko (nauczyciela, przedstawiciela szkoły)
  • liczba uczniów
  • adres mailowy na który zostanie wysłane potwierdzenie (np. własny lub sekretariatu szkoły)