Materiały w języku polskim

Przygotowany został pakiet materiałów (przedstawiony poniżej). 
Cały pakiet możesz pobrać tutaj. (~730MB)

Scenariusz zajęć

Poradnik Dla Nauczyciela

Załącznik

1. O promieniowaniu kosmicznym słów kilka

2.Instrukcja instalacji aplikacji CREDO Detektor

3. CREDO – poszukiwanie niespodziewanego

Wywiad

   

Filmy: