Invitation to an interview about CREDO in Transfer Dobra TV [24.06.2020]

The guest of this episode of Dobra Rozmowa (Good Talk) will be Janusz Firla – founder of CREDO Astrotectonic Association and the leader of “Hour for Science” aiming to promote CREDO program among unprofessional reaserchers of cosmic ray particles. The talk will be translated to English for viewers outside Poland.

event link:
www.facebook.com/events/263643115084233/

see the spot on YouTube


Gościem odcinka w “Dobra Rozmowa” będzie Janusz Firla – założyciel Stowarzyszenia CREDO Astrotectonic oraz lider projektu “Godzina dla Nauki” mającego na celu promocję programu CREDO wśród nieprofesjonalnych badaczy cząstek promieniowania kosmicznego. Rozmowa będzie tłumaczona na język angielski dla widzów spoza Polski.

link wydarzenia
www.facebook.com/events/263643115084233/


-->