Ranking drużyn – LIGA

Przypominamy o potrzebie zakrycia kamery nawet w nocy, nie umieszczania telefonu w pobliżu źródła światła. Wprowadzony został limit detekcji na godzinę (100), liczba detekcji z danej godziny użytkownika który przekroczy podany limit nie będzie brana pod uwagę.
CZERWIEC
wydarzenie zakończone

Nazwa zespołu liczba Punktów