Ranking drużyn – MARATON

Przypominamy o potrzebie zakrycia kamery nawet w nocy, nie umieszczania telefonu w pobliżu źródła światła. Wprowadzony został limit detekcji na godzinę (100), liczba detekcji z danej godziny użytkownika który przekroczy podany limit nie będzie brana pod uwagę.

Nazwa zespołu liczba Punktów

Uwaga! Jeśli przy drużynie liczba detekcji wynosi: 0 to oznacza, brak wyników zgłoszonego zespołu lub nie zarejestrowaną drużynę w aplikacji.
W tablicy znajdują się wyniki z podsumowaniem detekcji pełnych dni (Pokazywane są detekcje do dnia wczorajszego).
Jeśli ktoś uzyskał w ciągu godziny więcej niż 100 detekcji wynik z danej godziny nie jest brany pod uwagę.